Ik heb het vermoeden dat er water in mijn tank zit.

Indien je het vermoeden hebt dat er water in je brandstoftank terecht kwam, dan is het van belang dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de verantwoordelijke van het Q8 station. Hij/zij zal je melding laten onderzoeken en je de te volgen procedures uitleggen.

Tankte je echter bij een onbemand tankstation? Dan stellen we het erg op prijs dat je ons dit laat weten via dit formulier. Na het vervolledigen van het formulier zal je meteen het rechtstreekse nummer ontvangen om onze medewerkers te spreken.