Installeer je een laadpunt van minimaal 5 kW bij je thuis of op je bedrijf? Dan ben je vanuit de VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) verplicht deze te melden bij netbeheerder Fluvius, ongeacht dit laadpunt publiek of privaat is. Het niet melden van je laadpunt kan leiden tot een mogelijke boete. Je laadpaal melden kan via de website van Fluvius. De procedure om je laadpunt te melden is zeer eenvoudig. De enige informatie die je hiervoor nodig hebt is:

  • De EAN-code van je elektriciteitsaansluiting
  • De naam van de installateur van je laadpaal
  • Details over waar de laadpaal geplaatst werd
  • De technische eigenschappen van de installatie.

Niet zeker welke eigenschappen jouw installatie heeft? Bekijk dan zeker het keuringsformulier van je laadpunt. Alle benodigde informatie vind je daar terug. 

Installeer je een laadpunt van meer dan 3,7 kW in Wallonië? Dan hangt het af van waar je woont en wie je netbeheerder is aan wie je de melding moet doorgeven. Via de website van de CWaPE vind je een overzicht van welke gemeente tot welke netbeheerder behoort.

Hieronder lijsten we de verschillende meldingsopties op voor alle Waalse netbeheerders:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ben je als particulier of onderneming vanaf september 2023 verplicht de plaatsing van je laadpunt te melden. Als tweede verplichting geldt ook het plaatsen van een slimme meter, mocht je hierover nog niet beschikken. 

Zoals opgenomen in de Ordannantie Elektriciteit (artikel 16) is dit wettelijk verplicht. 

Zo kan Sibelga ervoor zorgen dat het zijn taken als DNB beter kan uitvoeren en alle Brusselaars van een performant energienet kan blijven voorzien.  

Laadpunten van meer dan 3,7 kW kunnen heel wat elektriciteit afnemen en ervoor zorgen dat er pieken op het elektriciteitsnet zijn. Daarom is het belangrijk om deze in kaart te brengen. Zo kan Sibelga het evenwicht op het elektriciteitsnet waarborgen en de risico's van congestie beperken. 

Je kan een aangifte doen via het op de website van Sibelga, via volgende link