Officiële maximumprijzen-Q8

Officiële maximumprijzen aardolieproducten

In België berekent de Federale Overheidsdienst Economie iedere dag de maximumprijs van de aardolieproducten volgens de programmaovereenkomst. Dit is de maximumprijs die in België aan de pomp gevraagd mag worden.

Voor bijkomende informatie over de prijsmechaniek van aardolieproducten kan je terecht op de website van de Petroleumfederatie.

Om de huidige officiële aardolieprijzen in België op te vragen, kan je terecht op de website van de FOD Economie. Je vindt daar de wijzigingen van de maximumtarieven op de volgende producten terug:

  • Benzines aan de pomp
  • Gasolie – Diesel aan de pomp
  • Gasolieverwarming (EXTRA)
  • Lamppetroleum (Type A, B en C) aan de pomp, minder dan 2000l en meer dan 2000l
  • Extra zware stookolie
  • Butaan in flessen en propaan (in flessen, minder dan 2000l en meer dan 2000l)
  • LPG-autogas

Verder kun je via Petrolfed ook meer details vinden over de evolutie van deze aardolieprijzen.

Hoe wordt de brandstofprijs bepaald?

Op basis van de opgelegde maximumprijs bepalen de tankstations de prijs die jij aan de pomp betaalt. Nog voor de eerste druppel brandstof in jouw tank loopt, zijn er een aantal stappen die in rekening gebracht moeten worden.

Ten eerste is er de kostprijs van het rauwe product, gevolgd door de transportkosten en verwerkingskosten om er een bruikbare brandstof van te maken. Deze wordt daarna getransporteerd naar de blendingplant om er de nodige additieven aan toe te voegen. Daarna wordt de afgewerkte brandstof naar onze stations getransporteerd.

Ten tweede is er de werkingskost voor Q8 en voor het personeel op onze stations, en uiteraard de taksen en accijnzen die geheven worden op brandstof. De optelsom van al deze factoren bepaalt uiteindelijk hoeveel jij betaalt aan de pomp.

Prijsverschil tussen Q8 en Q8 easy

De prijzen van een bemand Q8 station zijn bijgevolg verschillend van die van een onbemand station (Q8 easy), omdat je in de bemande stations ook betaalt voor de diensten die er aangeboden worden en voor het personeel dat het station uitbaat. Op een onbemand station liggen deze kosten dan weer lager, wat resulteert in een lagere brandstofprijs én dus ook meer korting voor jou aan de pomp. Daarnaast verschillen de prijzen ook per regio en hangen deze af van het prijsniveau van lokale concurrentie of van promotie-acties.