Nieuwe laadpaal in Roeselare speelt in op toekomstige regelgeving

Stad Roeselare, Durabrik en Q8 electric spelen in op de grote nood aan laadpalen 

Roeselare, 17 mei 2021 – Vandaag is een publieke Q8 electric laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen aan het nieuwbouwproject van Durabrik in de Albert Biesbroukstraat, een zijstraat van de Honzebroekstraat. Durabrik en Q8 electric zullen na de afwerking van het nieuwbouwproject de laadpaal mee overdragen aan de Stad Roeselare. Zo wordt de laadpaal een publieke laadpaal, die bovendien onrechtstreeks gevoed wordt met hernieuwbare energie afkomstig van de energiezuinige woningen. Een win-win-win voor alle partijen, het klimaat en ons leefmilieu. Durabrik hoopt dat andere steden en gemeenten het voorbeeld van Roeselare zullen volgen zodat er sneller laadpalen kunnen komen op zijn nieuwbouwprojecten.

Met deze nieuwe paal in de Honzebroekstraat - waaraan 2 elektrische wagens tegelijkertijd kunnen laden - zet Roeselare een belangrijke nieuwe stap in haar ambitie om zo snel mogelijk laadpunten bij te creëren. De stad telt nu 21 publieke laadpalen of één per 3000 inwoners of 1600 auto’s. Al een mooi aantal, maar volgens de ambitieuze doelstelling van de Vlaamse Regering zou er tegen 2030 één laadpunt per 100 inwoners moeten zijn. Of in het geval van Roeselare dus 630 laadpunten. 

De stad grijpt dan ook alle mogelijkheden aan om het aantal laadpunten zo snel mogelijk te verhogen om deze stevige ambities te kunnen waarmaken. Het ondersteunen van publieke laadpunten aan nieuwbouwprojecten, zoals deze van Durabrik, is een interessante opportuniteit. “Hierbij geven we nu al ons engagement om de laadpunten die projectontwikkelaars zoals Durabrik plaatsen verder uit te baten als de gronden op termijn openbaar domein worden. Zo hebben uitbaters van laadinfrastructuur zoals Q8 electric de garantie dat hun investering op langere termijn kan renderen en de inwoners van Roeselare hebben vijf tot tien jaar sneller een laadpunt ter beschikking. Want we hoeven nu niet te wachten tot de grond openbaar domein wordt om een laadpaal te kunnen zetten. Een win-win dus”, aldus Roeselaars schepen van mobiliteit Griet Coppé.

Deze laadpaal is trouwens de eerste stap in een duurzaam mobiliteitsverhaal. Het is de voorbode van een klein vervoersknooppunt – een Hoppinpunt genaamd – binnen de nieuwe woonverkaveling van Durabrik. Met ondersteuning van de projectontwikkelaar komt vlakbij deze laadpaal binnenkort nog een Cambio deelwagen. Binnen de ruime verkaveling ‘Roobaertpark’ komen er nog Hoppinpunten met deelwagens. Deze worden voor een deel door de projectontwikkelaars gefinancierd. Door de kaart van elektrische en gedeelde mobiliteit te trekken, wil de stad ook effectief de duurzame ambities waarmaken.

 

Duurzaamheid centraal

Duurzaamheid staat centraal in het nieuwbouwproject van Durabrik in de Honzebroekstraat. In deze autoluwe en groene woonwijk komen 38 halfopen en gesloten woningen.

“Door de aansluiting op het warmtenet van de stad, de energiezuinige bouwschil en andere duurzame toepassingen, scoren deze woningen uitstekend op energie-efficiëntie. Een laadpunt voor elektrische wagens voor de wijkbewoners en omwonenden als kers op de taart, mocht er dan ook niet ontbreken,” aldus Steven Vanden Brande, duurzaamheidscoördinator bij Durabrik.

Durabrik hoopt dat het nog meer steden en gemeenten waar het nieuwbouwprojecten zal opstarten, kan overtuigen om het voorbeeld van de Stad Roeselare te volgen. “Door middel van deze publiek private samenwerkingen kunnen we ervoor zorgen dat er sneller publieke laadpalen voor elektrische wagens bijkomen in Vlaanderen,” zegt Steven Vanden Brande.

Dat is ook de ambitie van Q8, dat als Mobiliteitsspeler inzet op meer duurzame mobiliteit: “Met deze samenwerking willen we met Q8 electric e-mobiliteit alle kansen geven. Veel mensen willen wel een elektrische wagen aanschaffen, maar durven de stap niet te zetten omdat er weinig of geen publieke laadpalen te vinden zijn in hun buurt. Dus hopelijk kunnen we op deze manier sneller en meer lokale, publieke laadpunten voorzien. Samen met Durabrik willen we ook breder kijken: van particuliere laadoplossingen tot  innovatieve, duurzame mobiliteitsoplossingen aan hun bouwprojecten,” aldus Geert De Mil, Alternative Fuels Manager bij Q8.

Jochen De Smet, voorzitter van AVERE Belgium, de federatie voor elektromobiliteit in België, juicht het initiatief van de drie partners toe. “Het is een creatieve oplossing om de uitrol van publieke laadpunten te versnellen. Mooi om te zien, want door een snelle opkomst van de elektrische voertuigen zullen we de komende jaren heel snel bijkomende laadpunten moeten realiseren.

 

 

Over Durabrik

Durabrik creëert toekomstgerichte woonoplossingen vanuit ieders behoefte aan levenskwaliteit en kan bogen op meer dan 50 jaar ervaring. Het bouwbedrijf telt meer dan 260 vaste medewerkers en realiseert een jaaromzet van 120 miljoen euro.

Bij Durabrik staat de mens centraal, want bouwen begint bij mensen! Respect en vertrouwen, Ontplooiing en Ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap (ROSIE) vatten de vijf bedrijfswaarden samen die uitgedragen worden door alle Durabrik medewerkers. Vanuit de positieve kracht van medewerkers streeft het bedrijf naar de hoogst mogelijke klantentevredenheid.

Door zijn mensgerichte en innovatieve aanpak weet Durabrik zich te onderscheiden binnen de bouwsector. Zo kreeg de groep in 2017 en 2019 van Vlerick het certificaat “Great place to work”.

In oktober 2020 sleepte Durabrik als enige bouwbedrijf in zijn sector, het UNITAR-certificaat ‘SDG-Pioneer’ in de wacht. Dit is een bekroning van de VN voor de duurzaamheidsinspanningen van Durabrik. Voor meer informatie: www.durabrik.be

 

Over Q8 België

Met ruim 465 tankstations en brandstoflevering aan professionele eindverbruikers en resellers, is Q8 één van de grootste brandstofspelers op de Belgische markt. Specifiek voor de transportsector heeft Q8 40 International Diesel Services (IDS) stations in België. Het bedrijf is ook actief in de productie, marketing en verkoop van Q8-smeermiddelen. In retail heeft Q8 in België samen met Delhaize, Panos en Starbucks by Selecta ook een sterk netwerk van ruim 120 lokale ‘Shop&Go’- convenience stores. Verder zet Q8 met Q8 electric grote stappen op de e-Mobility markt met een netwerk van (snel)laders aan de eigen stations, op locaties van partners en klanten én via een internationaal netwerk in heel Europa. Het is de ambitie van Q8 om te evolueren naar een duurzame Mobiliteitsspeler. Q8 blijft dan ook vernieuwen en investeren in toekomstgerichte opportuniteiten die elke klantenreis duurzamer maken.