Sinds 1 januari 2017, benzine 95 vervangen door 95 E10

95 E10 bij Q8

Sinds 1 januari 2017 volgt Q8 de aanbeveling van de overheid om de energienormen van 2020 voor de transportsector te behalen. Het totaalaanbod brandstoffen moet tegen die datum bestaan uit 10% hernieuwbare brandstof. Euro 95 wordt vanaf dan vervangen door Euro 95 E10, een variant waarin 10% bio-ethanol zit en die dus beter is voor het milieu. Lees alles over de overstap naar Euro 95 E10 op de officiële website.