EDF Luminus en Q8 bouwen mee aan Europees netwerk van 300 snelladers voor electrische wagens

Luminus-snellaadstations-Q8-elektrisch-laden

EDF Luminus plaats in België 18 snelladers op terreinen van Q8 en nog eens 7 bij Decathlon, als onderdeel van een Europees snellaadnetwerk. In Oostende heeft Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Begroting, Financiën en Energie, vandaag dit netwerk officieel ingehuldigd.

Europees laadnetwerk Unit-E

Door strategische plaatsen te kiezen langs de Belgische autowegen en autosnelwegen worden de belangrijkste steden met elkaar verbonden en ontstaat er een landelijk dekkend netwerk. De snellaadstations maken bovendien deel uit van het Europese Unit-E netwerk van 300 snelladers zodat je zonder zorgen met een elektrische wagen van Italië tot het Verenigd Koninkrijk kan rijden.

Snellaadstations voor iedereen toegankelijk

De snellaadstations zijn van de nieuwste generatie en er kunnen 2 wagens tegelijkertijd opladen. Het laadvermogen bedraagt 50 kW. Hiermee kan tot 80% van de batterij in 30 minuten worden opgeladen. Alle types elektrische wagens kunnen erg makkelijk inpluggen, want ze zijn uitgerust met multi-standaard stekkers zodat zij geschikt zijn voor alle types elektrische wagens. Daarnaast zijn de laadstations ook toegankelijk voor alle types laadpassen, een soort bankpas die je nodig hebt om de laadpaal te activeren en je wagen te laden. Op de website van Q8 staat een overzicht van de Q8 service stations met snellaadstations.

De mobiliteit van morgen

Met deze snelladers werken EDF Luminus en Q8 actief mee aan de uitbouw van de infrastructuur voor de mobiliteit van morgen. De bedrijven willen zo de Vlaamse regering helpen in haar doelstelling om tegen 2020 2.500 publieke laadpalen te installeren.

Grégoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus:

“Elektrische wagens zie je al vaak in het straatbeeld, ze zijn stil, aangenaam om mee te rijden en ze hebben aanzienlijk minder impact op ons leefmilieu dan een klassieke wagen. Maar één van de factoren die mensen toch nog weerhouden om voor zo’n wagen te kiezen, is de beperkte beschikbaarheid van laadinfrastructuur. We zijn dan ook blij dat we een hier een oplossing voor kunnen bieden door mee te werken aan een landelijk dekkend netwerk.”

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie:

"Om mensen over de streep te trekken om elektrisch te rijden, is er voldoende laadinfrastructuur nodig. Snelladers waarmee je in een halfuurtje tot 80 procent van je capaciteit oplaadt, geven extra vertrouwen. Dit snellaadnetwerk met 300 snelladers in heel Europa kan er mee voor zorgen dat elektrisch rijden niet stopt aan de grenzen en dat de elektrische auto echt definitief doorbreekt. Fantastisch dat deze grote private spelers daarvoor mee aan de kar trekken!"

Koen Vankelst, Operations Director voor Kuwait Petroleum in Northwest Europe:

“Wij willen ons niet langer enkel richten op chauffeurs die diesel of benzine tanken. We zouden een ‘mobility hub’ willen worden, gericht op eender welke vorm van mobiliteit. Elektrische wagens, wagens op CNG, wagens op waterstof…iedereen moet bij ons terechtkunnen. Met deze samenwerking willen we een extra service aan onze klant bieden alsook duurzame mobiliteit stimuleren.”